Privatlivet och forskningen — en dyster lägesbeskrivning SvJT

3797

Anvisning för personuppgiftsbehandling i forskning

Den senare samverkar med lagen om etikprövning (2003:460) när det gäller hanteringen av känsliga personuppgifter för forskningsändamål. Av lagen om etikprövning av forskning som avser människor följer att forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden måste etikprövas. God forskningsetik och etikprövning. Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.

  1. Ystad turism
  2. Info phonera se

Om känsliga personuppgifter ska behandlas med samtycke som grund så måste informationen på samtyckesblanketten tydligt visa att uppgifterna ska komma från något/några explicit angivna register från Socialstyrelsen. Om tredje part ska ta del av uppgifter så … känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 83 10.3 Etikprövning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 84 10.4 Etisk granskning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter vid Etikprövning. Från den 1 januari 2004 gäller lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460).

Etikprövning av rättsvetenskap Persson, Vilhelm - LU

Då behöver du först skicka in en ansökan om etikprövning. att all forskning som innefattar behandling av s.k. känsliga personuppgifter ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller  Personuppgifter som samlats in till kvalitetsregister får nämnd.

Känsliga personuppgifter etikprövning

Etikprövning av rättsvetenskap Persson, Vilhelm - LU

Känsliga personuppgifter etikprövning

Känsliga personuppgifter Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL) (2003:460) om etikprövning av forskning som avser Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag. Det måste alltså finnas ett undantag som för den specifika behandlingen om ändamålet kräver att känsliga personuppgifter ska få behandlas. Tänk på att ni också måste uppfylla alla andra krav i dataskyddsförordningen. 9.6.1 Etikprövning är en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser .. 68 9.6.2 Tillämpningsområdet för kravet på etikprövning bör inte utvidgas .. 71 10 Det behövs kompletterande nationella bestämmelser för Den 1 juni 2008 genomfördes vissa ändringar i lagen (SFS 2008:192).

Känsliga personuppgifter etikprövning

Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar känsliga personuppgifter. Om du i forskningsprojektet ska behandla känsliga personuppgifter krävs alltid godkänd etikprövning från Etikprövningsmyndigheten. Känsliga personuppgifter berör: etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning; genetiska uppgifter Etikprövning krävs mot denna bakgrund inför forskning som innefattar behand-ling av två kategorier av personuppgifter (3 §). Den första kategorin är personupp-gifter som anses vara särskilt känsliga enligt artikel 9.1 i EU:s allmänna dataskydds - förordning8 (nedan dataskyddsförordningen), alltså uppgifter om … Den rättsliga grunden samtycke i dataskyddsförordningens mening är inte kopplat till samtycket till att medverka i forskningen enligt etikprövningslagen (2003:460), se Etikprövning. Känsliga personuppgifter. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: … 2020-03-12 Etikprövningslagen (2003:460) trädde i kraft 1 januari 2004.
Svensk momsrefusjon

Känsliga personuppgifter etikprövning

Verksamheten har i stället, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter.

uppgifter om ras  Då den planerade studien inkluderar känsliga personuppgifter i enlighet med Etikprövningslagen, det vill säga uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska  Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska  I fortsättningen ska forskning som innebär behandling av vissa särskilt känsliga personuppgifter etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga  av K Mäkelä · 2008 — personuppgifter med forskningspersonens samtycke. Enligt den nya lagen bör all be- handling av känsliga personuppgifter för- handsgranskas. Det här är en  Etikprövning får endast godkännas om hantering av känsliga personuppgifter är nödvändig för att forskningen skall kunna utföras. Lagen innehåller bestämmelser med krav på etikprövning av forskning som avser levande Behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om  Etikprövning vid forskning är obligatorisk bland annat för behandling av känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser, eller behandling av biologiska  I januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser Forskning som innebär behandling av vissa särskilt känsliga personuppgifter  mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter (dvs.
Antagning polishogskolan 2021

din juridik
exempel pa egenskaper
falsk f skatt
kvinnlig sportreporter svt
photoshop fotor
engelska delen hogskoleprovet
martina haag pojkvän

1 4 2017-09-06 RV 171147 U2017/02644/F

I övrigt är utrymmet för att behandla känsliga personuppgifter begränsat.

Etikprövningsprocess - Region Blekinge

föreslås bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter, av utökade krav på etikprövning för känsliga personuppgifter behövs så-.

2019-10-17 Behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser som avser färre än 100 personer ska inte kräva extern etikprövning (11.4.2 och 12.2.2) Vårdanalys avstyrker förslaget om att behandlingar av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser som avser 100 individer eller färre ska undantas extern etisk prövning. har i anmälan anfört bl.a.