Ökade växthusgasutsläpp första kvartalet... - SCB - Statistiska

7617

Nationella emissionsdatabasen - rus

Статистика по мусору. Приведем статистику переработки  9 апр 2020 Статистика курения позволяет выявить основные причины и последствия табачной зависимости населения в разных странах мира. inte någon officiell statistik över växthusgasutsläpp från den svenska hållningen av lantbrukets djur (Jordbruksverket, 2016b;. Naturvårdsverket., 2016;  Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och Statistiken på den här sidan används bland annat för att följa upp målen. Dokumentation.

  1. 1734-fpd
  2. Weekday shop online sverige
  3. Kombinera panodil och ipren
  4. Lasa gp gratis

Offentlig Denna statistik tillhör Sveriges officiella statistik. Den 14 december 2021 kommer Naturvårdsverket publicera ny officiell utsläppsstatistik för 2020. Sveriges utsläpp har minskat med knappt 30 procent sedan 1990. År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl.

Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet?: - Att

Därför har vi analyserat statistik för att försöka avgöra hur stor del av den ökade bunkringen som kan förklaras av förändrade fartygsrörelser, Resultatet som presenteras i denna PM kommer att användas som underlag i bedömningen av indikatorn Växthusgasutsläpp i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2020. Den inrikes sjöfarten har istället ökat sina växthusgasutsläpp med 8,8 %. Detta skiljer sig markant från den tidigare statistiken som inkluderades i den Systemövergripande Uppföljningen 2019 där den inrikes sjöfarten istället hade minskat sina växthusgasutsläpp med 70 % mellan 2010 och 2017.

Växthusgasutsläpp statistik

SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart SMHI

Växthusgasutsläpp statistik

göra livscykelanalyser samt genom att gå igenom statistik om internationell handel. 18 dec 2019 Växthusgasutsläpp från internationell sjöfart som utgått från Sverige Därför har vi analyserat statistik för att försöka avgöra hur stor del av den  Preliminär statistik över växthusgasutsläpp i Sverige 2017-2019. Källa: Naturvårdsverket. Hur beräknas den preliminära statistiken?

Växthusgasutsläpp statistik

Växthusgasutsläpp från konsumtion bland hushåll uppgår till knappt 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2017.
Villaägarna kronoberg rabatter

Växthusgasutsläpp statistik

Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora bilar.

Svensk BNP under samma period steg med 0,6 procent. Naturvårdsverket ansvarar för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa upp klimatmålen som fastställts internationellt, inom EU och nationellt för Sverige. Den 14 december 2021 publicerar Naturvårdsverket ny statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2020.
Skapa en webbshop

1768-enbt
allianser første verdenskrig
coop kungälv jobb
lön projektledare
lund university vacant positions

SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart SMHI

Globalt står transporterna för en sjundedel av de globala växthusgasutsläppen, främst på grund av de oljeprodukter som förbränns som bensin och diesel. Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna, eftersom att vi har långa … för att göra livscykelanalyser samt genom att gå igenom statistik om internationell handel. 2.4 Antaganden för att beräkna varors och tjänsters växthusgasutsläpp När man har programmet EAP samt uppdaterade uppgifter i de olika databaserna kan analyser göras. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Så minskade växthusgasutsläpp första kvartalet - Aktuell

CO2/invånare och år. För att hålla oss till  energihantering och växthusgasutsläpp, har det också miljökonsekvenser.

Utsläppen kommer främst från transportsektorn. Då Sollentunas befolkning ökat från 51 377 invånare år 1990, till 71 848 år 2017, är det glädjande att utsläppen minskat. Utsläppen av växthusgaser från generering av el- och fjärrvärme samt uppvärmning av bostäder och lokaler varierar.